Obóz koncentracyjny Ravensbrück pod Berlinem był największym obozem koncentracyjnym dla kobiet i dziewcząt w nazistowskich Niemczech. Dziś na jego terenie znajduje się miejsce pamięci Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (MGR). Tu w kwietniu każdego roku odbywa się uroczystość upamiętniająca wyzwolenie obozu.

W 2018 r. na rocznicę wyzwolenia przybyły różne prawicowe i nacjonalistyczne grupy z Polski. Wywieszono m.in. flagę Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) podczas uroczystości, co doprowadziło do konfliktów z grupami antyfaszystowskimi oraz z ocalałymi obozu i ich krewnymi. Po masowych protestach organizacji antyfaszystowskich kierownictwo MGR zleciło sporządzenie ekspertyzy.

Dokument ten jednoznacznie sklasyfikował NSZ jako organizację antysemicką. W związku z tym kierownictwo MGR zawiesiło zakaz umieszczania symboli NSZ podczas uroczystości 2019 r. Jednocześnie jednak wprowadzono zakaz flag i symboli stowarzyszeń antyfaszystowskich i feministycznych takich jak Antifa. Spodziewamy się, że te same debaty pojawią się w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu w tym roku.
Zastanawiamy się, jak poradzić sobie z faszystowskimi i nacjonalistycznymi rocznicami wyzwolenia i jak mamy się wzajemnie wspierać, aby zabezpieczyć antyfaszystowskie upamiętnienie.

Podczas dyskusji panelowej 9. lutego 2020 r. w Warszawie wystąpią trzy osoby reprezentujące dwa niemieckie stowarzyszenia: Związek Ocalałych obozu Ravensbrück i Przyjaciół oraz Inicjatywę na Rzecz Miejsca Pamięci na Terenie Byłego Obozu Koncentracyjnego Uckermark*. Omówią oni znaczenie i wartość upamiętniania podczas obchodów wyzwolenia obozu w Ravensbrück, pytając, w jaki sposób antyfaszystowski aspekt hasła “Nigdy więcej faszyzmu” mógł stać się kontrowersyjny. Wspólnie zastanowią się nad tym, jak może wyglądać oddolna ponadnarodowa inkluzywna polityka historyczna i jaką rolę odgrywa (lub musi odgrywać) w niej państwowa polityka historyczna.

* Związek Ocalałych Obozu Ravensbrück i Przyjaciół (Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis e.V.) jest organizacją reprezentującą byłe więźniarki obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück, ich krewnych i sprzymierzeńców. Inicjatywa na Rzecz Miejsca Pamięci na Terenie Byłego Obozu Koncentracyjnego Uckermark (Initiative für einen Gedenkort
ehemaliges KZ Uckermark e.V.) opowiada się za aktywną antyfaszystowską i feministyczną formą upamiętnienia na terenie pobliskiego byłego obozu młodzieżowego Uckermark (Jugend-KZ Uckermark).

Zaczynamy o g. 17. Do zobaczenia na dyskusji