W związku ze zbliżającą się licytacją budynku przy Wilczej 30, ADA Puławska pragnie wyrazić solidarność z aktywistami i aktywistkami związanymi z skłotem SYRENA. Stanowczo sprzeciwiamy się praktykom wykluczenia z dialogu osób odpowiedzialnych za budynek i odbywające się w nim inicjatywy.

Podobnie jak to było w przypadku skłotu Elba, decyzje dotyczące przyszłości przestrzeni podejmowane są bez wiedzy i udziału osób opiekujących się skłotem. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.

SYRENA nie jest jedynie przestrzenią mieszkalną, lecz prężnie działającym centrum społeczno-kulturalnym, które od kilku lat integruje osoby wykluczone lub narażone na wykluczenie. Swoją postawą aktywiści i aktywistki pokazują, że „można żyć inaczej”. Jako ADA Puławska wywodzimy się z ruchu skłoterskiego i zawsze będziemy go wspierać. Cel mamy wspólny, choć działamy w odmienny sposób. Podziwiamy zaangażowanie skłotersów i skłoterek w integrację ze społecznością lokalną, włączanie sąsiadów i sąsiadek w działania polityczno-kulturalne i otwartość na współpracę z grupami zewnętrznymi.

Jeżeli będzie trzeba – wyjdziemy na ulice. SYRENA zostaje!

ADA Puławska