Nabór do drugiego numeru zaprzyjaźnionej inicjatywy – ekofemizina którego tematem jest opór trwa do końca lutego. Czekamy na wasze teksty i arty na ekofemizin (małpka) gmail.com

Jako ekofeministki sprzeciwiamy się wszelkim formom wyzysku i opresji wobec ludzi i natury, również temu co dzieje się obecnie w pl. Walki o sprawiedliwość klimatyczną oraz prawa do bezpiecznej aborcji osób z macicami są za sobą nierozerwalnie powiązane. A patriarchat do spóły z kapitalizmem zagarnia naszą wolność, bezgranicznie wyzyskuje ludzi i naturę. Zwierzęta i rośliny są zmuszane do ciągłego rodzenia, a osobom z macicami odbierane są prawa do legalnych aborcji.

Chcemy w tym numerze wyrazić nasz wspólny sprzeciw, mówić o odpowiedzialności społecznej, o oporze wobec patriarchalnych i kapitalistycznych struktur wyzysku grup mniejszościowych oraz natury. Takich jak odbieranie prawa wyboru, nierówności społeczne, opresjonowanie osób lgbtqiap, jak szybka moda zasyfiająca środowisko, napędzająca współczesne niewolnictwo, odbieranie ziemi lokalnym mieszkańcom przez olbrzymie koncerny. Holocaust zwierząt, wycinka lasów, wyjaławianie gleb zaostrzających ocieplenie klimatu, biedę i głód, rosnącą liczbę uchodźców klimatycznych.

Zmieniajmy ten system wyzysku, róbmy razem ekofeministyczną rewolwe a patriarchat niech płonie!