Warsztaty towarzyszą live sesji audiowizualnych eksperymentów, która odbędzie się dzień wcześniej.

Warsztaty “Świetlne formy życia” mają na celu połączenie fizycznego i cyfrowego świata, który domaga się emocjonalnej interakcji widza i wprowadza iluzję inteligentnego życia. Warsztaty te koncentrują się na rozwijaniu interaktywnych animacji kreujących doświadczenie żyjącego świata, który reaguje na kontakt człowieka. Interakcja z animacją tworzy wrażenie komunikacji ze sztucznym żyjącym środowiskiem. Zaprojektowane dla grafików i artystów wizualnych jako przestrzeń dla kolaboracji i mieszania technik ilustracyjnych z programowaniem, aby wypracować ich własne wzory zachowań i koncepcje dla świetlnych form życia.

WARSZTATY BĘDĄ PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM ! UDZIAŁ W WARSZTATACH – CO ŁASKA!

for English, scoll down

PROGRAM WARSZTATÓW:
– Instalacja i konfiguracja interfejsu oraz użycie narzędzi
– Rysowanie, ilustrowanie i animacja
– Interaktywność animacji (urządzenia, zachowania animacji)
– Techniki projekcji mappingu
– Renderowanie grafiki 3D w czasie rzeczywistym
– Interaktywna ruchoma grafika
– Techniki projekcji mappingowych 2D/3D
– Computer Vision Interaction

WYMAGANIA TECHNICZNE
– Komputer z Windows
– PC Windows 7 albo 8
– Mac Windows 7 (Boot Camp)

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Warsztaty są skierowane zarówno do osób, które działają w obszarze audiowizualnych eksperymentów, jak i dla tych, którzy_re chcą dopiero zacząć.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wysłanie maila na adres pulawska37@riseup.net do piątku (26.09). Poza imieniem i nazwiskiem możecie (ale nie musicie) przesłąć biogram oraz opis dotychczasowych działań w obszarze eksperymentów audiowizualnych.

PROWADZĄCY WARSZTATY
ABDX – artysta grafik, vj, muzyk, programista interfejsów i interaktywnych rzeźb; zwycięzca dwóch najważniejszych bitew vjskich w Europie w 2013 roku: Videozone w Jaworznie i VJ Torna w Rzymie podczas Live Performers Meeting. Specjalizuje się w obszarze działań data visualisation, projektowania graficznego, rzeźb dźwiękowych, audiowizualnych performansów, programowania interaktywnych interfejsów graficznych i prototypowania. Ukończył projektowanie graficzne w Universidad Tecnologica w Mexico City. Od 2005 roku jest aktywnym twórcą sceny audiowizualnej, eksperymentalnej sztuki/muzyki, najpierw w Meksyku teraz w Europie.
https://vimeo.com/75098582, https://www.facebook.com/Abducto?fref=ts

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Light based lifeforms project aim to link the physical and digital worlds that demands emotional interaction of the spectator and establishes an illusion of an intelligent life.This Workshop focuses on the development of interactive animations creating an experience of a living worlds that responds to the human contact. Interaction with the animation creates an impresion of communication with the artificial living environment.

The „Light based life forms” workshop is designed for illustrators and visual artists as a space for collaboration to mix any illustration technique with programming to create their own behaviour patterns and concepts for light based lifeforms.

Please send your enrolment to pulawska37@riseup.net by 26th of September.

PROGRAMME:
– Installation And Configuration Interface & Toolkit Usage
– Drawing, Illustration & Animation.
– Interactivity (devices, Animation behavior)
– Mapping Projection Techniques

REQUERMENTS:
– Computer with Windows Installed Pc: Windows 7 or 8 installedMac: Windows 7 Installed (Boot Camp only)

Practical Introduction to:
3D Graphics Realtime Rendering EngineInteractive Motion GraphicsProjection Mapping Techniques Computer vision Interaction

LECTURER:
ABDX holds a Graphic Design degree from Universidad Tecnologica de México. Since 2005, he has been an active participant in the Audiovisual and Experimental Art/Music scenes, first in Mexico City and then in Europe. He specializes in the fields of data visualization, graphic design, sound sculpting, audiovisual performance, interactive graphic interface programing, and prototyping. Since 2009 has worked professionally as a Creative Manager and cofounder at Intus.tv, a studio based in New Media for Advertising projects. His skills range from 3D/2D animation for Mapping Projects to Multi-touch programming. Additionally, he has a wealth of experience in the field of audio visual interactive production In 2013, his VJ performance as Abduct won two of the most important VJ battle contests in Europe – Videozone.pl and Vj Torna Battle at Live Performers Meeting in Rome. ABDX (Rodrigo Guzmán Cázares) was born in the middle of one of the most crowded cities in the world His skills were influenced by the daily chaos of life in Mexico City. Influenced by street art and digital aesthetics, his work focuses on the re-envisioning of modern life and time perception. In his early years he was deep into gang fights, but graffiti art saved him and directed him into a new path of graphic arts and technology.