Zapraszamy na spotkanie z dr. Grzegorzem Piotrowskim z Wydziału Myśli Społecznej ECS, współautorem książki „Skłoting w Europie Środkowej i Rosji”.
To pierwsza publikacja na temat skłotingu w Europie Środkowej wydana w języku polskim. Autorzy tekstów nie tylko przedstawiają genealogię tego zjawiska w Budapeszcie, Wilnie, Pradze, Poznaniu, Warszawie czy Petersburgu, ale odwołują się też do aktualnej literatury przedmiotu, analizując skłoting z różnych perspektyw.
dr Grzegorz Piotrowski | Pracuje w Wydziale Myśli Społecznej ECS. Od lat zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, transformacji ustrojowej oraz radykalnych i oddolnych ruchów społecznych: alterglobalistów, anarchistów czy skłotersów. Studiował etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obronił na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

To już w najbliższą niedzielę, zaczynamy o g.17.